+48 29 742 85 35, +48 29 742 85 36 info@ginmedicus.com

USG CIĄŻY 4D

USG 3D/4D -umożliwia rozpoznanie w sposób bardziej wiarygodny niż w badaniu dwuwymiarowym rozszczepy wargi górnej i podniebienia płodu, jak również niektóre wady strukturalne twarzy. Badanie 3D przydaje się również do oceny ciągłości kanału kręgowego płodu. Bada się również kończyny dziecka i jego powłoki. Dzięki technice 3D/4D można również bardzo dokładnie analizować zachowanie dziecka na podstawie mimiki jego twarzy. Obserwuje się czy otwiera usta, jak wyciąga język, jak ziewa, jak połyka wody płodowe. Na tej podstawie diagnozuje się zagrożenia niektórymi chorobami neurologicznymi, np. mózgowym porażeniem dziecięcym.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij