+48 29 742 85 35, +48 29 742 85 36 info@ginmedicus.com

ZAKRES USŁUG

Zakres usług świadczonych przez GIN-MEDICUS Sp. z o.o. stale koncentruje się na różnych formach opieki medycznej nad matką, dzieckiem a także całą rodziną. Od 5 lat prowadzimy oddział ginekologiczno-położniczy oraz oddział neonatologiczny oraz poradnie ginekologiczno-położniczą i poradnię neonatologiczną. Z czasem dołączyliśmy do zakresu usług następujące poradnie udzielające świadczeń odpłatnie: urologiczną, wad postawy u dzieci, kardiologiczną. Nawiązaliśmy także współpracę z sieciami medycznymi obsługującymi sektor prywatnych ubezpieczeń i pakietów medycznych aby nasi pacjenci mogli korzystać z dodatkowych możliwości finansowania świadczeń. Utworzyliśmy punkt pobrań krwi prowadzący diagnostykę laboratoryjną w zakresie całkowicie zaspokajającym potrzeby oddziałów i poradni.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij